Strona Główna
  szukaj
[więcej]
| Katalog firm | Przedsiębiorczość | Akademia zdrowia | Korepetycje | Artykuły wszystkie | Wczasy w Polsce | Patronat medialny | Kontakt
  Matura - język polski
  Matura - historia
  Matura - geografia
  Salon maturzysty
 Strefa ucznia
  Język polski
  Biologia
  Historia
  Geografia
  WOS
  Języki obce
 Przedmioty ścisłe
  Chemia
  Matematyka
  Fizyka z astronomią
  Informatyka
  Technika
 Strefa studenta
  Zarządzanie
  Ekonomia
  Prawo
  Przedsiębiorczość
  Fundusze unijne
  Rozwój lokalny
 Aktualności
  Dla maturzysty
  Edukacja
  Nagrody Nobla
  Leksykony
  Badania i rankingi
  Publikacje i recenzje
  Szlachetne zdrowie

NEWSLETTER
Artykuły na e-mail
Usuń Usuń Zapisz Zapisz
Regulamin subskrypcji >>

Translater
Słownik Kopalińskiego
Encyklopedia
  Sonda
  Forum
Charakterystyka MŚP
 Chemia
Benzyna. Właściwości fizyczne i chemiczne
  2008-09-13
NAUKA24 nowa księgarnia - specjalistyczna, promocyjne ceny
Torby i futerały - Sklep internetowy Merkon

Benzyna. Właściwości fizyczne i chemiczne

    Jest to substancja ciekłą, bardzo lotna i łatwo palna. Pary benzyny z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, dlatego przy posługiwaniu się nią należy zachować dużą ostrożność.
    Benzynę stosuje się jako rozpuszczalnik tłuszczów, farb i lakierów, ale głównie do napędu silników spalinowych. Poszczególne gatunki benzyny różnią się składem chemicznym i właściwościami, m.in. przydatnością do określonego rodzaju silników. Nieodpowiedni skład (zbyt duża zawartość alkanów o prostych łańcuchach węglowych) powoduje, że w silniku w czasie sprężania mieszaniny par benzyny z powietrzem następuje jej samorzutny zapłon, zanim zostanie zapalona od iskry elektrycznej. Powoduje to stukanie silnika i spadek jego mocy, gdyż produkty spalania zbyt wcześnie uderzają w tłok. W wyniku tego następuje też szybsze zużycie silnika. Najbardziej odporne na samozapłon są węglowodory aromatyczne i izoalkany. Podatność benzyny na stukanie określa tzw. liczba oktanowa. Wzorcem jest mieszanina n-heptanu, dla którego przyjęto liczbę oktanową 0 i izooktanu (2,2,4-trimetylopentanu) oznaczonego liczbą 100. Liczba oktanowa benzyny jest wypisana na dystrybutorach stacji benzynowych. Na przykład etylina 94 oznacza, że paliwo to odpowiada walorom mieszaniny wzorcowej zawierającej 94% izooktanu.
    Metodą destylacji frakcyjnej można uzyskać jedynie 15-20% benzyn i to o niskiej liczbie oktanowej. W celu zwiększenia wydajności procesu ropę naftową poddaje się tzw. krakingowi katalitycznemu. Polega on na rozrywaniu długich łańcuchów węglowodorów wchodzących w skład wyższych frakcji ropy naftowej na łańcuchy krótsze, właściwe cząsteczkom węglowodorów wchodzących w skład benzyn. Gazy krakowe, stanowiące produkt uboczny krakingu, stosuje się do produkcji paliw lotniczych i jako surowce chemiczne.
Zmianę składu chemicznego frakcji benzynowych można uzyskać metodą reformingu, która polega głównie na odwodornieniu cykloalkanów do węglowodorów aromatycznych oraz dehydrocyklizacji alkanów i ich izomeryzacji. W ten sposób podnosi się liczbę oktanową benzyny nawet o 40 jednostek, a także uzyskuje się cenne surowce dla przemysłu chemicznego- alkeny i areny.
    Aby zwiększyć odporność benzyny na stukanie dodaje się tetraetyloołowiu (stąd nazwa handlowa- etylina). Związek ten jest silnie trujący. Ołów działa toksycznie na wszystkie organizmy żywe, toteż stanowi bardzo duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Szczególnie narażeni na zatrucie ołowiu są mieszkańcy aglomeracji miejskich o dużym ruchu samochodowym. Średnio ze spalenia 1dm3 benzyny do atmosfery przechodzi 0,4- 0,7 g ołowiu. Również gleby w pobliżu ruchliwych ulic i autostrad zawierają znaczne ilości ołowiu. Dlatego nie powinno się w tych miejscach uprawiać ogródków działkowych.
Aby nie zatruwać środowiska naturalnego produkuje się obecnie silniki samochodowe napędzane benzyną bezołowiową. Dodatkowo mogą mieć one wmontowany w tłumiku katalizator, który powoduje pełne spalanie benzyny do CO2 i H2O. Ogranicza się w ten sposób przedostawanie do atmosfery toksycznego CO (produktu niecałkowitego spalania benzyny) oraz nieopalonych węglowodorów. W samochodach mających taki katalizator nie można używać etylinom ponieważ ołów powoduje zanik aktywności katalitycznej (zatrucie katalizatora)

Zamieszczone w serwisie sciaga24.pl artykuły i opracowania nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Każdy z użytkowników niniejszego serwisu jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
Wypowiedzi na temat artykułu:
Brak wypowiedzi
Dane nowej wypowiedzi:
Pola oznaczone * muszą być koniecznie wypełnione
* Nazwa autora
E-mail
Telefon
* Treść wiadomości
Dodatkowy link http://

 Dodaj ściągę
Jesteś autorem opracowania, pracy domowej bądź sciągi?
Dodaj sciągę do serwisu!
 Testy online
Angielski [7]
Astronomia [1]
Ekonomia i Finanse [5]
Geografia [12]
Historia [10]
Hiszpański [3]
Język polski [4]
Niemiecki [1]
Ochrona zdrowia [1]
Prawo [3]
Przedsiębiorczość [3]
Savoire-vivre [1]
Testy inteligencji [4]
Unia Europejska [3]
ZYX niedostępne [9]

© Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności 2002-2010 zdrowie| PR | Portal PR | finanse | Kobiety|